Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ukazatelů pojistného plnění z povinného ručení 

    Večerka, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá analýzou časové řady průměrné škody na povinném ručení u společnosti AXA pojišťovna a.s. Práce obsahuje teoretická východiska, která jsou využita v praktické části, kde je průměrná škoda analyzována ...