Now showing items 1-2 of 2

  • Potřeba a spotřeba vody v malých spotřebištích 

    Klement, Jan
    Cílem této bakalářské práce je u vybraných lokalit analyzovat a vypočíst skutečné hodnoty maximální denní nerovnoměrnosti a maximální hodinové nerovnoměrnosti ve vybraných lokalitách. Současně jsem touto prací chtěl poukázat ...
  • Spotřeba vody u vybraných subjektů 

    Jedličková, Tereza
    Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, souvisejících s potřebou a spotřebou vody. Jsou zde vysvětleny následující pojmy: průměrná denní potřeba vody, maximální denní a maximální hodinová ...