Now showing items 1-19 of 32

 • Aspekty lidského činitele u leteckých údržbových organizací v kontextu legislativních požadavků 

  Dardová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá legislativními požadavky týkajícími se problematikou lidského činitele v rámci leteckých údržbových organizací. Hlavní část začíná úvodem do nauky o lidském činiteli v letectví. Dále je ...
 • Automatická identifikace událostí ze záznamů letových dat 

  Király, Adrián
  Táto bakalárska práca je zameraná na automatické spracovanie záznamov letových dát, konkrétne na identifikáciu fáz letu a zátačiek. S pomocou verejne dostupného datasetu obsahujúceho záznamy zozbierané z jedného druhu ...
 • Automatické udržování letu RC modelu 

  Denk, Filip
  Práce se zabývá stabilizací letu dálkově ovládaného modelu letadla. Cílem je vytvořit systém, který se v průběhu letu sám postará o to, aby letadlo bylo schopné (bez zásahu pilota) udržovat směr letu. Systém využívá 3-osý ...
 • Design multikoptéry 

  Picek, Matěj
  Ve své práci jsem se zaměřil na návrh elektrické multikoptéry pro běžné a pokročilé uživatele. Hlavním záměrem bylo přinést jednoduché a praktické řešení dronu, které bude odpovídat současným funkčním a estetickým standardům ...
 • Electronic Flight Bag 

  Lehocký, Gabriel
  Tato diplomová práce popisuje standardy, typy a použití leteckého systému Electronic Flight Bag. Dále se zabývá návrhem a implementací aplikace pro tablety s operačním systémem Android. Tato aplikace vychází z evropských ...
 • Electronic Flight Bag pro IPad 

  Černý, Tomáš
  Tato práce se zabývá systémy EFB, jejich standardy, typy a využitím v praxi. Popisuje návrh a implementaci aplikace pro Apple iPad, pomocí které je možné jej použít jako EFB pro české piloty všeobecného letectví. Reálné ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Kašpárek, Michal
  Zadáním diplomové práce je vypracování návrhu Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Projekt se v obecné rovině zabývá celkovým provozem sportovního letiště, detailně pak řeší provozy muzea ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Sudolský, Filip
  Tématem zadání diplomové práce bylo vytvoření architektonické studie novostavby Galerie letecké techniky a tradic letectví v Brněnských Medlánkách. Novostavba by měla být začleněna do prostředí stávajícího letiště sportovních ...
 • Grafické rozhraní průhledového displeje 

  Pomikálek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace letových dat. Cílem projektu byl návrh a implementace vizuálního rozhraní průhledového displeje. Důraz je kladen na použití správné symboliky, udržení přehlednosti ...
 • Historie civilního letectví 1950-1970 

  Bednář, Ondřej
  Tato bakalářská práce vytváří přehled historie civilního letectví od roku 1950 do roku 1970. Po druhé světové válce nebyla přeprava civilistů letadly běžná. Ke konci výše zmíněného dvacetiletí se stala neodmyslitelnou ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Letecký simulátor s podporou virtuální reality 

  Ruta, Dominik
  Tato práce se zabývá vývojem leteckého simulátoru, který vytváří dynamický model letounu pomocí vlastního simulačního jádra. Simulační rámec se skládá z modelu pro výpočet pohybových rovnic, modelu atmosféry Země, ...
 • Nástroj pro sdílení a zobrazování záznamů z letu na padáku 

  Madaj, Tomáš
  Cílem téhle práce je vytvoření webové aplikace, která umožní maximálně jednoduchou 3D vizualizaci a sdílení vložených GPS záznamů. Je určená především pro aerosporty. Aplikace je postavená na full-stack JavaScript platformě ...
 • Návrh postupů a systému údržby pro komerční provoz bezpilotních letadel vycházející ze srovnání se systémem údržby letounů v komerčním provozu (SEP, SP) 

  Barus, Viktor
  Letectvo sa dostáva do novej éry. Bezpilotné systémy sa čím viac zapájajú do komerčnej sféry civilného letectva a vytvárajú nové výzvy. Táto rešeršná bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpilotných lietadiel a ich ...
 • Návrh tenzometrických měřidel síly v bezpečnostním pásu 

  Lontras, Martin
  Cílem této práce je navrhnout, vyrobit a experimentálně ověřit zařízení pro měření síly, v bezpečnostním pásu pomocí tenzometrů. Nejprve jsou rozebrány možnosti měření síly pomocí měřidla, které se umístí mezi dvě části ...
 • Nové slitiny hliníku v konstrukci letadel 

  Przeczek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá nově vyvinutými tvářenými slitinami hliníku určenými pro aplikace v leteckém průmyslu. Úkolem práce je porovnat v současnosti používané letecké hliníkové slitiny s klasickými a naznačit směr ...
 • Použití biopaliv v letecké dopravě 

  Adámek, Petr
  Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení v oblasti alternativních paliv – biopaliv a časové zmapování jejich vývoje. Základní rozdělení alternativních paliv a zaměření se na biopaliva a jejich základní rozdělení ...
 • Role a úkoly letových provozních služeb v civilním letectví 

  Panáček, Jiří
  Tato bakalarska prace se zabyva tematem role a ukoly letovych provoznich sluzeb v civilnim letectvi. Jejim cilem je zpracovat uceleny prehled poskytovanych letovych provoznich sluzeb, vcetne charakteristiky jejich vyznamu ...
 • Rozvoj nízkonákladové letecké dopravy 

  Baumann, Martin
  Během uplynulých 20 let se mezi nejúspěšnější letecké společnosti v Evropě, alespoň podle počtu přepravených cestujících, zařadilo hned několik takzvaných nízkonákladových leteckých společností. Analýza příčiny jejich ...