Now showing items 1-1 of 1

  • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

    Helia, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.