Now showing items 1-7 of 7

 • Axiální síla a tlakové pulsace v čerpadle s dvoustranným vstupem. 

  Vacula, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá existencí axiální síly působící na rotor dvouvtokového oběžného kola čerpadla. Axiální síla vzniká v režimu nízkých průtoků. Cílem práce je nalézt informace o této problematice, navrhnout ...
 • Diskové ztráty u odstředivých čerpadel 

  Homola, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o problematice proudění u rotujících disků s možnými nestabilitami proudění. Dále se zabývá výpočtem axiální síly u odstředivých čerpadel a tlakovým rozložením na krycím a nosném disku oběžného ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Trávníček, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího ...
 • Konstrukce zařízení pro stanovení axiálních sil ve šroubových spojích 

  Lečbych, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zařízení pro měření axiálních sil ve šroubových spojích. Úvod práce je zaměřen na rešerši současného stavu poznání šroubových spojů, snímačů síly a metod vyvození předpětí ...
 • Parní kondenzační turbína 

  Štěpánová, Lenka
  Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...
 • Studie návrhu kalového čerpadla s vířivým kolem 

  Červinka, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kalového čerpadla s vířivým oběžným kolem. Přehledně shrnuje základní informace o hydrodynamických čerpadlech s výraznějším zaměřením na kalová čerpadla. Obsahuje návrh vířivého ...
 • Studie pístového čerpadla s inversním kuličkovým šroubem a zatopeným motorem 

  Švestka, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na studii pístového čerpadla s kuličkovým šroubem a zatopeným motorem. Teoretická část obsahuje studii používaných čerpadel a kuličkového šroubu. Ve výpočetní části jsou odvozeny vztahy pro ...