Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj ventilačních turbín 

    Křupka, Jiří
    Diplomová práce řeší konstrukční vývoj alternativních stavebnicových mechanických systémů ventilačních turbín. Práce se v rešeršní části zabývá problematikou dopravovaného média-vzduchu a ventilace, dále pak funkcí, ...