Now showing items 1-7 of 7

 • Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů 

  Veselý, Vítězslav; Rajmic, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, 2015-01-01)
  Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. ...
 • Měření rychlosti a polohy objektů optickými a elektromagnetickými metodami 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce srovnává a popisuje vlastnosti optických a elektromagnetických metod pro měření rychlosti předmětů. Tyto metody se využívají v balistické laboratoři společnosti PROTOTYPA, a.s. Pro komplexnější náhled na problematiku ...
 • Moderní metody restaurace audiosignálů 

  Kalník, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o moderních metodách restaurace audiosignálu. Hlavními použitymi metodami budou řídké reprezentace signálu, které budou implementovány v programu MATLAB pomocí toolboxů LTFAT a UNLocBoX. ...
 • Techniky pro získávání dat v genomice 

  Jaša, Petr
  Tato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných ...
 • Vývoj HighTech polymerního zálivkového systému 

  Ručková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na polymerní zálivkové hmoty určené do těžkých strojírenských provozů a do energetického průmyslu. Cílem práce je definovat požadavky na používané polymerní zálivkové hmoty. Dále zhodnocení ...
 • Výzkum a vývoj zálivkových a kotvících hmot 

  Žlebek, Tomáš
  Moderní kotevní a zálivkové systémy jsou dnes na vysoké úrovni a používají se v mnoha odvětvích průmyslu. Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu v oblasti kotevních a zálivkových systémů, rešerší současně ...
 • Zarovnávání částí DNA 

  Pejř, Václav
  Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou možnosti v oblasti zarovnávání DNA sekvencí. Na základě těchto zjištění nalézt nejlepší řešení s ohledem na rychlost výpočtu a kvalitu zarovnání. Následně toto řešení implementovat ...