Now showing items 1-9 of 9

 • Hospodaření s vodou na plaveckém stadionu Lužánky 

  Maková, Petra
  Šedá voda je odpadní voda ze sprch, van, umyvadel, praček, kuchyňských dřezu a myček nádobí. Tato voda je čistitelné na tzv. vodu bílou, kterou je možné použít k závlaze, splachování záchodu, mytí aut a pro úklid. Diplomová ...
 • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

  Raček, Jakub
  Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
 • Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech 

  Litschmann, Patrik
  Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. ...
 • Možnosti využití šedých vod 

  Bogáňová, Ida
  Šedá voda je odpadní voda z umyvadel, sprch, van, kuchyňských dřezů, myček a praček. Jejich úpravou je možné získat tzv. vodu bílou, kterou lze využít např. na splachování toalet a pisoárů, zalévání zeleně nebo k úklidu. ...
 • Návrh využití šedých vod v plaveckém areálu Kraví hora s ohledem na dostavbu wellness centra 

  Běloušková, Pavla
  Šedá voda je tvořena odpadními vodami, které neobsahují moč ani fekálie. Jedná se tedy o vody odtékající z umyvadel, sprch, van, praček, myček, dřezů, apod. Po úpravě této vody vzniká tzv. voda bílá – provozní, kterou je ...
 • Využití šedých vod v hotelu 

  Výstupová, Eliška
  Diplomová práce řeší zdravotně technické instalace a návrh rozvodů šedé vody v hotelu. Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a suterén. V prvním podlaží se nachází restaurace, bar, zimní zahrada, hygienické prostory a ...
 • Zdravotně technické instalace v hotelu s lázeňským provozem 

  Šimon, Michal
  Diplomová práce: Zdravotně technické instalace v hotelu s lázeňským provozem. Řešený objekt je šestipodlažní, částečně podsklepený. První podlaží je využito k lázeňským účelům, druhé až páté podlaží slouží k ubytování a v ...
 • Zdravotně technické instalace ve studentských kolejích 

  Kucharik, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací ve studentských kolejích. V teoretické části je pojednáno o druzích odpadních vod se zaměřením na šedou vodu a její následné využití. Experimentální část ...
 • Znovuvyužití šedých vod v multifunkčních budovách 

  Skřička, Jakub
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s dosavadními poznatky v oblasti znovuvyužití šedých odpadních vod. Teoretická část práce popisuje současný stav vody ve světě, dále charakterizuje odpadní vody a popisuje způsob ...