Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie pro brzdu motocyklu 

    Smílek, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá technologickým návrhem součástí pro bubnovou brzdu motocyklu. V úvodu práce je uvedena historie vývoje brzdných systémů a jejich základní rozdělení. Dokumentace výroby obsahuje technologický ...
  • Výroba nástrojů ze slinutých karbidů pomocí technologie víceosého lisování 

    Mach, Martin
    Tato bakalářská práce je zaměřena na řezné nástroje, které jsou vyrobeny ze slinutých karbi-dů. V této práci je charakterizován vývoj slinutých karbidů, rozdělení slinutých karbidů, mate-riály, ze kterých se slinuté karbidy ...