Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza chování modelu vibračního generátoru s více stupni volnosti 

  Witassek, Tomáš
  Na začátku této bakalářské práce je rešerše vibračních generátorů s více stupni volnosti. V rešerši jsou uvedeny různé možnosti rozšíření užitečného frekvenčního pásma pomocí zvýšení stupňů volnosti. Dále je analyzováno ...
 • Bytový dům 

  Hoferek, Radomír
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený bytový dům, ve kterém je 12 bytových jednotek. Konstrukční systém objektu je stěnový ...
 • Jednonosníkový mostový jeřáb MV 6,3/9 

  Čížek, Ondřej
  Bakalářské práce se zabývá jednonosníkovým mostovým jeřábem s podvěsnou kočkou o nosnosti 6,3t. Cílem je návrh hlavních nosných prvků, který jsem rozdělil do tří hlavních částí. První se zabývá návrhem mostu jeřábu, druhá ...
 • Návrh hlubinného založení domova seniorů v Plzni 

  Janočo, Martin
  Náplní této bakalářské práce je návrh pilotového založení stavby v daných geologických podmínkách. Výchozími podklady přitom jsou zpráva inženýrsko-geologického průzkumu lokality a schéma zatížení základů. Návrh a výpočet ...
 • Návrh řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním 

  Pokorný, Ondřej
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním k vytištěné značce. Systém se skládá výhradně z komerčně dostupného hardwaru a open source nebo uživatelského softwaru. ...
 • Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně 

  Šiprová, Lucie
  Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby ...
 • Rodinný dům 

  Slavotínková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací dvougeneračního rodinného domu. Dům je situován v městské části Slavonín obce Olomouc, katastrální území Slavonín. Nosné konstrukce stavby jsou navrženy v uceleném ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Prosnanová, Dominika
  Cieľom bakalárskej práce je návrh rodinného domu s prevádzkou advokátskej kancelárie. Jedná sa o dva samostatne stojace objekty. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a suterén. Prevádzka je navrhnutá ako jednopodlažný ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Formánek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou motoservisu. Projekt se nachází na pozemku v obci Radslavice v blízkosti města Vyškov. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům, ke kterému ...
 • Rodinný dům se zubní ordinací v Mírovce 

  Dvořák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu se zubní ordinací v Mírovce, která se nachází v blízkosti okresního města Havlíčkův Brod. Rodinný dům je navržen pro pětičlennou rodinu, má dvě nadzemní a jedno podzemní ...
 • Rodinný dům v Jihlavě 

  Kolda, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro rodinný dům. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Jihlava. Rodinný dům je navržen pro 4-5 člennou rodinu jako dvoupodlažní. Svislé ...
 • Rodinný dům ve Štokách 

  Žák, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro rodinný dům. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Štoky. Rodinný dům je navržen pro 4-5 člennou rodinu jako třípodlažní s jedním ...
 • Řízení modelu jeřábu komunikujícího protokolem Modbus TCP 

  Arm, Jakub
  Modbus TCP je protokol pro komunikaci po ethernetovém rozhraní. Cílem této práce je realizace řízení daného modelu jeřábu z osobního počítače pomocí daného zařízení komunikujícího protokolem Modbus TCP přes ethernetové ...
 • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

  Štěrba, Martin
  Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...
 • Solární kolektory fy Viessmann – technicko-ekonomické posouzení 

  Kábele, Pavel
  Obsahem práce je technicko-ekonomické posouzení solárních kolektorů fy Viessmann. První část se zaměřuje na obecné rozdělení, popis jednotlivých typů a na parametry ovlivňující funkci kolektorů. Ve druhé části, která je ...
 • SW model křižovatky řízený programovatelným automatem 

  Simon, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit softwarový model pro různé typy dopravních křižovatek řízených pomocí programovatelného automatu. Řídicí systém je vytvářen na PLC SIMATIC S7-300 od firmy SIEMENS. Programy systému jsou psány ...
 • Vliv orientace na výkonnost solárních systémů 

  Daněk, Tomáš
  Práce objasňuje vliv orientace a sklonu na výkonnost solárního kolektoru. V první části je uvedeno, jak vzniká sluneční energie a kolik se jí dostane na Zemi a v jaké formě ji jsme schopni zachytit. V druhé části se práce ...
 • Webová aplikace pro řízení diplomových prací 

  Stodolová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro řízení diplomových prací určené pro studenty a jejich vedoucí. Vymezuje teoretická východiska týkající se webových aplikací. Na základě požadavků a analýzy ...