Now showing items 1-20 of 21

 • Bezbariérový rodinný dům 

  Přibylová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací bezbariérového rodinného domu pro 4-člennou rodinu a 1 osobu s omezenou schopností pohybu. Rodinný dům se nachází v okrese Brno- venkov ve městě Kuřim. Objekt je ...
 • Bytový dům 

  Černý, Martin
  Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu v Humpolci. Jedná se o bytový dům, který má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží je část domu řešena pro administrativu. Objekt je ...
 • Bytový dům 

  Jachan, Radek
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu bytového domu v obci Pustiměř. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má obdélníkový tvar a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. V prvním ...
 • Bytový dům v Uherském Hradišti 

  Svízela, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním a dispozičním řešením novostavby bytového domu v Uherském Hradišti na parcele č. 885/1 v ulici Zahrádky. Jedná se o podsklepený objekt s třemi nadzemními podlažími. V nadzemních ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kopáčiková, Zuzana
  Projekt zahrnuje bytové domy, které jsou umístěny na parcele jako jeden blok a solitérní budova. Prostor mezi nimi je veřejný, sloužící jako průchod, který obklopen obchodním parterem a kavárnou. Bytové domy jsou třípodlažní, ...
 • Fakultní webová stránka projektů 

  Bajzecer, Tomáš
  Práca vznikla pre potrebu prezentovania diplomových a bakalárskych prác študentov. Zameriava sa hlavne na sťahovanie, prezentáciu ako aj nahrávanie dokumentov a zdrojových kódov, ktoré k danej práci prislúchajú. Riešenia ...
 • Galerie Conect 

  Nossek, Radim
  Budova galerie se nachází hned vedle historického centra Brna, na místě, spadající do tzv. brněnské „Ringstrasse“. Parcela sousedí s Palácem Morava a s Magistrátem města Brna. Tato lokalita je po vídeňském vzoru zasvěcována ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Kolman, Jakub
  Studie galerie architektury, moderního umění a designu na rušné křižovatce dvou velmi důležitých brněnských ulic. Poznávání klasické úlohy navrhování nárožní budovy.
 • Nástroj pro efektivní řízení činnosti na projektu 

  Stodolová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá správou diplomových prací a organizací činnosti při jejich tvorbě. Cílem bylo navrhnout a vytvořit systém pro studenty a vedoucí. Výsledkem je webová aplikace implementovaná v jazyce Ruby s ...
 • Nízkopodlažní bytový dům 

  Weinlich, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby nízkopodlažního bytového domu v Prostějově. Jedná se o zpracování části projektové dokumentace pro provádění stavby. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky 

  Barák, Libor
  Cílem bakalářské práce Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro hrubou vrchní stavbu areálu Lesní správy Hlubočky v obci Mrsklesy. Práce ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Plucnarová, Lenka
  Můj návrh se odvíjí od požadavku rozšíření nedostačujícího zázemí pro návštěvníky zahrady, které je umístěno ve vstupním objektu. Nová náplň koresponduje s realizací projektu Národního památkového ústavu, jehož název zní ...
 • Robotické rameno s modelářskými servy 

  Bobčík, Petr
  Hlavním cílem této práce bylo postavit vlastní robotický manipulátor a jemu odpovídající uživatelské rozhraní, které ho bude ovládat. Vytvořil jsem tedy robotické rameno na počítači Raspberry Pi 3B+ s 5 digitálními servy ...
 • Rodinný dům 

  Mrózek, Jakub
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Prchalově. Jedná se o novostavbu rodinného domu na úrovni zadání projektu pro stavební povolení. Objekt má 2 nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou. Návrh klade důraz ...
 • Rodinný dům s ordinací zubního lékaře 

  Pachl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu s ordinací zubního lékaře. Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je situován v Pardubickém kraji ve městě Lanškroun, katastrální ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří ve Šmolovech 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace rodinného domu s projekční kanceláří. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, půdorys je členitý. Střecha rodinného domu je valbová. Objekt je navržen ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vrána, Tomáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zhotovení projektu dle norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Dokumenty stanovují urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, popis konstrukcí a ...
 • Rodinný dům se zubní ordinací 

  Nacházel, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu se zubní ordinací, určeného pro pětičlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Vystrkov - Humpolec, katastrální území Humpolec. ...
 • Rodinný dům v Sobáčově 

  Obrátil, Pavel
  V rámci bakalářské práce je zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu v obci Sobáčov. Návrh je proveden v souladu s příslušnými a aktuálně platnými technickými normami, vyhláškami, a předpisy. ...
 • Termoelektrický generátor pro nabíjení mobilních zařízení 

  Nguyen, Michal
  Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním termoelektrického generátoru pre nabíjanie mobilného zariadenia pomocou plameňa sviečky.