Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

    Nagyová, Lenka
    Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...
  • Počítačem řízený hráč hry Blokus založený na metodách umělé inteligence 

    Sulaiman, David
    Tato práce se zabývá porovnáváním dopředných neuronových sítí s algoritmy teorie her pomocí deskové hry Blokus. V teoretickém úvodu jsou popsány vlastnosti neuronových sítí a~práce s nimi a zároveň jsou nastíněny algoritmy ...