Now showing items 1-3 of 3

 • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000 

  Blahož, Vladimír
  Bakalářská práce popisuje obecnou problematiku překladačů, seznamuje čtenáře s platformou Low-Level Virtual Machine a možnostmi její modifikace. Dále se zabývá principy architektury typu Motorola 68000 a implementací podpory ...
 • Serverový framework pro hromadné testování Android aplikací 

  Čtvrtníček, Dušan
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vzdáleného ovládání Android zařízení pomocí Android Debug Bridge nástroje. Další podstatná část této práce je automatizované hromadné testování Android aplikací. Zaměřuje se na ...
 • Zadní část překladače podmnožiny jazyka C pro 8-bitový procesor 

  Horník, Jakub
  Překladač umožňuje programátorovi popisovat algoritmus ve vysokoúrovňovém programovacím jazyce s vyšší mírou abstrakce a strukturovaností, než poskytuje nízkoúrovňový strojový kód. Tato práce se týká návrhu zadní části ...