Now showing items 1-2 of 2

  • Kogenerační zdroj 

    Jančok, Lukáš
    V diplomové práci je krok po kroce vypracováno řešení zabezpečení energetického zdroje pro typické město v Sibiřské oblasti. Data, která tvoří zadání, byla získána od zákazníka pomocí dotazníku, protože pro nás oblast v ...
  • Rekonstrukce turbogenerátoru TG 5 v Elektrárně Opatovice 

    Rak, Vítek
    V diplomové práci je řešena rekonstrukce turbogenerátoru TG5 v Elektrárně Opatovice a jsou představeny možnosti technického řešení energetické centrály pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V úvodní části jsou popsány ...