Now showing items 1-13 of 13

 • Automatizované testování webových aplikací 

  Köszegy, Lukáš
  Diplomová práca sa zameriava na základný popis teórie a problematiky testovania, agilného vývoja a internetových obchodov. Cieľom práce je špecifikovať požiadavky na testovací scenár internetových obchodov a následne ...
 • Centralizované řízení kontinuální integrace 

  Abramov, Mikhail
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro integraci nástrojů CI/CD. Úkolem bylo prostudovat dostupné technologie a připravit aplikaci odpovídající zadaným požadavkům. Během implementace systému byly ...
 • Frontend pro generátor testovacích dat 

  Naňo, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a vývojom webovej aplikácie Dataster, ktorá umožňuje generovať dáta pre účely testovania softvéru. Webová aplikácia je súčasťou platformy Testos, ktorá sa zaoberá automatizovaním ...
 • Frontend pro generátor testovacích dat 

  Freyburg, Petr
  Cílem této bakalářské práce je webová aplikace pro generování strukturovaných testovacích dat pro účely testování software. Projekt integruje existující generátor testovacích dat Gestr. Součástí tohoto projektu je aplikační ...
 • Informační systém pro pečovatelskou organizaci 

  Karásková, Kateřina
  Informační systém pro pečovatelskou organizaci byl inspirován existujícím systémem. V rámci této práce byl vytvořen nový informační systém, který odstranil nedostatky existujícího systému. Informační systém umožňuje evidovat ...
 • Modernizace informačního systému základní školy 

  Bárta, Michal
  Úkolem práce je modernizace informačního systému základní školy ZŠ Kamenice a jeho komponent. Modernizace se týká analýzy současné aplikace a požadavků na jeho používání, následně navržení struktury nového moderního a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mertel, Ján
  Diplomová práce si klade za cíl nabídnout řešení pro vybranou firmu v oblasti informačních systémů. Za základ si bere analýzu podle známých modelů, které aplikuje na situaci ve zvolené společnosti. Následně se zabývá ...
 • Překladač jazyka C pro mikroprocesor AVR32 

  Nagy, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou backendu architektury AVR32 pro překladač LLVM. Jádro práce tvoří seznamování se způsobem popisu architektur v LLVM a vlastní implementace backendu AVR32. Dále uvádím několik problémů, ...
 • Překladač pro platformu EdkDSP 

  Baručák, Robert
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření překladového systému pro platformu EdkDSP. Prezentovány jsou dva odlišné přístupy ke konstrukci překladového systému určeného pro multiprocesorovou platformu. Práce je založená na ...
 • Reengineering skladového systému prodejce sportovního vybavení 

  Sváček, Radim
  Cílem této diplomové práce je analyzovat procesy skladového hospodářství firmy, optimalizovat je a vytvořit backend skladového informačního systému. Aplikace slouží k zajištění příjmu, expedici a evidenci skladových zásob. ...
 • Rozšíření překladače jazyka C o podporu dalších embedded mikroprocesorů 

  Pončák, Matej
  Aby bolo možné programovať určitú cieľovú architektúru v niektorom z vyšších programovacích jazykov, daný prekladač musí túto architektúru podporovať. Práca popisuje štruktúru prekladačov SDCC a LLVM a postup pre vytvorenie ...
 • Systém pro sdílení skenerů po síti 

  Richter, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření systému pro sdílení skenerů po počítačové síti. Systém je navržen pro rozhraní TWAIN a WIA na operačním systému Microsoft Windows a pro rozhraní SANE na linuxových systémech. ...
 • Vícejazyčná podpora v systému OKbase 

  Podsedník, Lukáš
  OKbase je kompletní softwarový produkt pro firmy zahrnující docházkový, mzdový a personální modul. Je implementován a provozován v českém jazyce. Cílem tohoto projektu je rozšířit OKbase tak, aby bylo snadné postupně ...