Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

    Motáček, Vladimír
    Tato práce se zabývá rekonstrukcí pozadí z několika fotografií (efekt tzv. vylidnění scény). Jsou zde představeny metody na získávání pozadí z videa a diskuze jejich využití pro práci s fotografiemi. Největší důraz je ...
  • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

    Hrebíček, Martin
    Tato práce se zabývá rekonstrukci pozadí z několika fotografií. Klade si za cíl odstranit z fotografií neţádoucí objekty, které můţou například představovat lidi, zvířata anebo dopravní prostředky. Porovnává a opisuje různé ...