Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroje managementu kvality. 

    Talanda, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...
  • Poloautomatické soustružnické stroje 

    Chytil, Jakub
    Tato práce se zabývá rešerší, popisem a rozdělením poloautomatických soustružnických strojů. Úkolem je také provést výpočtový návrh vybrané komponenty. Začátek práce se soustředí na princip soustružení, základní výpočty, ...