Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba masivních ocelových odlitků 

    Valenta, Pavel
    Cílem bakalářské práce je rešerše na téma výroba masivních ocelových odlitků. Práce obsahuje shrnutí výrobního procesu masivních odlitků a její specifikace. Dané velkými rozměry, vysokou váhou a dlouho dobou tuhnutí odlitku.