Now showing items 1-2 of 2

  • Opravy vysokopevnostních ocelí pomocí technologie studené kinetizace 

    Krvač, Matěj
    Tato diplomová práce se zabývá možností opravy vysokopevnostních ocelí pomocí metody studene kineze. Teoretická část je zaměřena na metodu coldspray, přeměny austenitu, bainitickým ocelím a zkouškám kontaktní únavy Rmat. ...
  • Tepelné zpracování principem odporového žíhání. 

    Špičková, Petra
    Projekt vypracovaný v bakalářském studiu B 2307 rozebírá teorii tepelné-ho zpracování jako takového a odporové žíhání, především dle technologie fir-my Heatmasters. Jsou uvedeny i příklady z jiných firem včetně předložené ...