Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce objektů pomocí Kinectu 

    Řehánek, Martin
    S příchodem zařízení Kinect se otevřely možnosti, jak jednoduše využít hloubku obrazu ve zpracování obrazu. Cílem této práce je popsat metodu, kterou jsem navrhnul pro rozpoznávání a detekci objektů v hloubkové mapě. Pro ...