Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Inovační scorecard jako prostředek meření inovační výkonnosti u MSP 

  Bartoš, Vojtěch; Žižlavský, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose The paper deals with an issue of innovation and a company’s performance in a business environment. The importance of innovation performance measurement is point out in prelude of this contribution. The purpose of ...
 • Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch 

  Jelčová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe ...
 • Klasifikace IT produktů a služeb určených k řízení podnikové výkonnosti 

  Svarovský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Corporate Performance Management (CPM). Jsou zde objasněny důležité teoretické pojmy, popsána koncepce a oblasti nasazení těchto nástrojů, proč jsou CPM nástroje ...
 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Návrh informačního systému 

  Pisarčíková, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom manažérskeho informačného systému, ktorý je reprezentovaný súborom riadiacich panelov (dashboard) a reportov. Hlavným účelom systému je poskytnutie technologickej a informačnej podpory ...
 • Způsoby kompenzace za práci top manažerů 

  Jančíková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Předložený článek pojednává o způsobech odměňování vysoce postavených manažerů. Právě manažeři jsou odpovědní za fungování podniku a jejich hlavním cílem by měla být maximalizace hodnoty pro jeho vlastníky. Manažer svým ...