Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza opotřebení řezných nástrojů při soustružení konstrukční oceli 

  Kudela, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení konstrukční oceli 42CrMo4. Teoretická část práce obsahuje porovnání technologií soustružení a frézování, způsoby výroby kuličkových ...
 • Konstrukce konzoly s polohovacím stolem pro konzolovou frézku 

  Betlach, Jakub
  Tato diplomová práce obsahuje rešerši v oblasti konzolových frézek a zabývá se stavbou konzolového polohovacího stolu. Součástí diplomové práce jsou potřebné výpočty, výkres sestavy polohovacího stolu, vybraná výkresová ...
 • Konstrukce křížového stolu frézky 

  Hubálek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci křížového stolu frézky. Je zde krátká rešerše jednotlivých komponent, které se používají při konstrukci obráběcích strojů. Dále jsou zde uvedeni přední výrobci obráběcích strojů. ...
 • Konstrukce křížového stolu pro obráběcí stroj 

  Bouchal, Tomáš
  Vybrané téma: Konstrukční návrh křížového stolu patří do oblasti obráběcích strojů. Křížový stůl je strojírenský stůl, který se pohybuje ve dvou osách. Používá se výhradně u konzolové frézky, jejíž je nezbytnou součástí. ...
 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Göbel, Lukáš
  Obsahem této práce je popis jednotlivých komponentů lineární posuvové osy, které se využívají u těžkých obráběcích strojů. Jsou popsány jejich vlastnosti, výhody a nevýhody a na jejich základě jsou vytipovány různé konstrukční ...
 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Horák, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy pro těžký obráběcí stroj. V práci je popsána definice těžkého obráběcího stroje a také jeho základní konstrukční uzly. V další kapitole jsou popsány jednotlivé ...
 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Kubálek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy těžkého obráběcího stroje. Jsou zde popsány základní specifikace těchto strojů, jejich výrobci, části ze kterých se osa skládá a vlastní návrh. Konstrukční ...
 • Konstrukční návrh ohraňovacího lisu 

  Stránský, Jaroslav
  Tato práce je rozdělena do několika kapitol, kdy první dvě po úvodu jsou rešeršního typu. V další části už se věnuji podrobnému návrhu funkčních mechanismů lineárně pohyblivých částí ohraňovacího lisu. U konstrukce dorazové ...
 • Konstrukční návrh portálové CNC frézky s posuvným stolem 

  Kolář, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky s posuvným stolem. Obsažen je přehled součástí těchto obráběcích strojů a porovnání variant jejich řešení. Dále je proveden návrhový výpočet servomotorů, kuličkových ...
 • Konstrukční návrh tříosého manipulátoru 

  Vojtěch, Michael
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh tříosého manipulátoru sloužícího jako zubní rentgen. Osy se skládají z rotačního a dvou translačních pohybů. Práce vychází z již sestaveného manipulátor a cílem je snížení ...
 • Lineární jednotka s elektrickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Nejedlý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky pro paralelní kinematickou strukturu. V úvodu práce je popsána paralelní kinematická struktura. Je provedeno porovnání sériové a paralelní kinematické struktury. Jsou ...
 • Lineární posuvové soustavy ve stavbě obráběcích strojů 

  Kolaja, Radim
  Bakalářská práce se zabývá podrobným popisem a rozdělením konstrukčních prvků stavby lineárních posuvových soustav, které jsou důležitým článkem ve stavbě obráběcích strojů ve výrobním procesu. Rozebírá jednotlivé aplikované ...
 • Modulární systém lineární osy 

  Chlapečka, Tomáš
  Tato práce obsahuje konstrukční návrh lineární osy o zdvihu 800mm a maximálním zatížením 800N. Dále tato práce obsahuje sestavení modulárního systému lineární osy vycházejícího z tohoto konstrukčního návrhu. Lineární osu ...
 • Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí kuličkového šroubu a matice 

  Dvořák, David
  Diplomová práce je zaměřena na pohon lineární osy portálového obráběcího centra typu spodní gántry pomocí kuličkového šroubu a matice. Je zde stanovena hranice, kdy je vhodné použit poháněný šroub a kdy poháněnou matici. ...
 • Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastorku a hřebene 

  Bartoš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem náhonu posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastorku a hřebene. Práce obsahuje rešerši z oblasti CNC obráběcích center pro nerotační součásti a posuvové lineární ...
 • Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastrorku a hřebene 

  Malásek, Petr
  Tato práce se zabývá stanovením hranice, kdy je po technické a ekonomické stránce vhodné využití pohonu osy X portálového obráběcího stroje pomocí pastorku a hřebene. A návrhem pohonu takovéto osy. V kapitole přehled ...
 • Návrh malé modelářské CNC frézky s pevným stolem 

  Hanzal, Jiří
  Tématem této práce je návrh malé modelářské CNC frézky s pevným stolem pro obrábění dřeva, plastu, popřípadě lehkých slitin (Al, Zn atd.). Součástí je i výpočtová zpráva a výkresová dokumentace vybraných uzlů. Začátek této ...
 • Návrh metodiky pro volbu základních komponent lineárních os obráběcího stroje 

  Král, Stanislav
  Cílem diplomové práce, je na základě zadaných parametrů polohovací jednotky, mezi které patří pracovní zdvih (1m, 2m, 4m), zatížení (5kg, 50kg, 500kg), přesnost najetí do polohy (0,04mm) a dynamika (max. dosažitelná rychlost ...
 • Návrh tříosého manipulátoru 

  Srněnský, Jan
  Práce se zabývá výpočtem motorů reálného tříosého manipulátoru. Cílem práce je vytvoření 3D modelu stroje, jeho analýza a použití těchto dat pro výpočet. Dále zhotovení výkresové a výpočtové dokumentace. Práce se skládá ...
 • Návrh vřeteníku pro obráběcí centrum 

  Sehon, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku pro obráběcí centrum. Teoretická část práce poskytuje základní popis strojů s vodorovnou osou vřetena. Dále se věnuje popisu vřeteníku strojů s výsuvným pracovním ...