Now showing items 1-1 of 1

  • Zajištění stability dlouhých kuličkových šroubů a matic 

    Dulava, Štěpán
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem podpěr podpírající hřídele kuličkového šroubu. Navrhované podpěry budou sloužit pro zvýšení stability rotujících kuličkových šroubů. Úvodní část obsahuje podrobných rozbor ...