Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza mazaného kontaktu poddajných těles 

    Dočkal, Kryštof
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky hodnocení tloušťky filmu maziva v poddajných kontaktech. S ohledem na charakteristiky těchto kontakt- ních dvojic, jako je například variabilita tlouštěk filmu, vysoká drsnost ...
  • Konstrukce mechanismu pro vyvození malého zatížení 

    Polnický, Vojtěch
    Cílem bakalářské práce je provést konstrukční návrh a zhotovení výkresové dokumentace přípravku pro vyvození malých zatížení. Mechanismus se v případě realizace stane součástí laboratorního tribometru konfigurace ball-on-disk ...