Now showing items 1-4 of 4

 • Aktuální trendy a principy měření obráběcích strojů a jejich dílců 

  Nedbal, David
  Tato bakalářská práce se věnuje rešerší v oblasti měření přesnosti obráběcích strojů. Je zde popsána problematika měření obráběcích strojů, výpis geometrických tolerancí a hlavně popis nejmodernějších technologií dnešní ...
 • Stavba a kontrola 5ti osých frézovacích strojů 

  Anderle, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rešeršou stavby a kontroly päťosových CNC obrábacích strojov. Popísané sú tu i najmodernejšie metódy merania geometrickej presnosti a kompenzácie geometrických a volumetrických chýb. Medzi ...
 • Vliv konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost obráběcího stroje 

  Žák, Zdeněk
  Diplomová práce řeší vliv konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost CNC obráběcího stroje. Jedná se tedy o praktickou výzkumnou práci, kde jsou v teoretickém úvodu zmíněny požadavky na obráběcí stroje, druhy chyb, ...
 • Zpracování dat z měření obráběcích strojů 

  Jelínek, Adam
  Cílem předložené práce je navrhnout postup zavedení pravidelné kontroly geometrické přesnosti výrobních strojů do procesu údržby ve firmě Walter s.r.o. Provést sérii měření, vyhodnotit získaná data a na jejich základě ...