Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpečnost pásové pily 

  Bezrodný, Roman
  V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...
 • Design horizontální kmenové pásové pily 

  Homola, Tomáš
  Tématem práce je návrh horizontální kmenové pásové pily, přičemž se práce zabývá především problémy stávajících strojů na trhu. Cílem práce je vytvoření efektivního designu a vyřešení problematických částí, s důrazem na ...
 • Ekonomická studie využití mobilní pásové pily v podmínkách ČR 

  Lojda, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na možností použití mobilních pásových pil. V práci je prováděna ekonomická analýza využití mobilní pásové pily pro zpracování dřeva. Dále práce hodnotí a analyzuje technologický řetězec výroby ...
 • Návrh pásové pily s automatickou výměnou pilových pásů 

  Szabari, Šimon
  Cieľom tejto práce je vypracovať rešerš v oblasti pásových píl so sklopným ramenom a navrhnúť pásovú pílu s automatickou výmenou pílových pásov. V prvej časti práce je spracovaný prehlaď a rozdelenie pásových píl dostupných ...
 • Optimalizace technologie laserového dělení trubek se čtvercovým průřezem 

  Podaný, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a zhotovení zámků u profilu se čtvercovým průřezem pomocí laserového dělení. Zkoumá se jejich vhodnost a vliv na následující operaci svařování metodou MAG z hlediska efektivity ...