Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika ve finančních krizích v bankovním sektoru 

    Magic, Matej
    Bakalárska práca sa zameriava na analýzu rizík súvisiacich so vznikom krízy v bankovom sektore. Práca je rozdelená na tri hlavné tematické bloky. Prvý, teoretický, prezentuje teoretické východiská a v súčasnosti používané ...