Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

    Valenta, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem bankovní společnosti a jejím hlavním cílem je návrh nového komunikačního mixu, vycházejícího z provedených analýz. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, ze ...