Now showing items 1-5 of 5

 • Měření úvěrového rizika podniků zpracovatelského průmyslu v České republice 

  Karas, Michal
  Cílem disertační práce je odvození nového modelu predikce bankrotu podniku a navržení způsobu jeho využití k měření úvěrového rizika podniku. Východiskem práce byla analýza tradičních přístupů a modelů k predikci bankrotu. ...
 • Model predikce bankrotu 

  Kratochvilová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části je nejprve představena stěžejní terminologie a metodika tvorby bankrotních modelů. ...
 • Modelování predikce bankrotu stavebních podniků 

  Burdych, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá studií bankrotních modelů pro stavební podniky působící v České republice. Teoretická část definuje pojmy stěžejní pro pochopení problematiky práce. V analytické části je otestováno pět ...
 • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

  Kulkusová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce bankrotu společností působících ve zpracovatelském průmyslu v České republice. V teoretické části práce jsou definovány pojmy související s tématem predikce bankrotu, ...
 • The potential of dynamic indicator in development of the bankruptcy prediction models: the case of construction companies 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (Mendel University Press, 2017-04-28)
  The current development of bankruptcy models usually goes in the direction of testing different classification algorithms, while the potential hidden in financial indicators is given less attention. Their analysis is often ...