Now showing items 1-4 of 4

 • Modelování predikce bankrotu stavebních podniků 

  Burdych, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá studií bankrotních modelů pro stavební podniky působící v České republice. Teoretická část definuje pojmy stěžejní pro pochopení problematiky práce. V analytické části je otestováno pět ...
 • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

  Synková, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou bankrotního modelu pro zpracovatelský průmysl v České republice za využití logit analýzy. Teoretická část vymezuje pojem bankrotní model, finanční tíseň a finanční zdraví podniku, ...
 • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

  Kulkusová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce bankrotu společností působících ve zpracovatelském průmyslu v České republice. V teoretické části práce jsou definovány pojmy související s tématem predikce bankrotu, ...
 • Predicting bankruptcy in construction business: Traditional model validation and formulation of a new model 

  Karas, Michal; Srbová, Pavla (Centre of Sociological Research, 2019-03-30)
  When predicting bankruptcy of a company basing on its financial statements, the line of business in which the company is operating plays a significant role in terms of prediction accuracy. This accuracy is particularly ...