Now showing items 1-20 of 26

 • Bezdrátová čtečka čárových kódů 

  Novák, Jan
  Práce se zabývá problematikou čárových kódů a bezdrátového přenosu. Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat bezdrátovou čtečku čárových kódů. Pro komunikaci jsou využity OEM moduly Aurel Wireless, pracující v pásmu SRD ...
 • Bezpečnost RFID 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem teorie rádio frekvenční identifikace, zejména zabezpečením komunikace. Seznamuje s rozdělením komunikačních zařízení jednak podle čipů karet a jednak podle frekvencí, na kterých zařízení ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze 

  Bačíková, Petra
  V práci jsou uvedeny základní pojmy z oblasti zpracování čárových kódů, jejich historie, vývoj a dělení. Vybrané zajímavé typy jsou představeny blíže. Je uvedena specifikace kódů EAN-8, EAN-13 a UPC-A. Klíčová část popisuje ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase 

  Kostiha, Martin
  Tato práce se zabývá lokalizací a dekódováním lineárního čárového kódu EAN-13 v obraze. Popisuje typy a vlastnosti čárových kódů a představuje možné přístupy k lokalizaci a dekódování. Praktická část se věnuje návrhu a ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase 

  Krupa, Martin
  Cílem práce je popsat čárové kódy používané běžně v praxi a vytvořit aplikaci, která bude za pomocí počítačového vidění zvolené kódy detekovat a rozpoznávat v reálnem čase. Nejdříve popisuje klasické, lineární čárové kódy, ...
 • Design ruční čtečky čárových kódů 

  Blaha, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je design ruční čtečky čárových kódů. Práce se zabývá vývojem a současným stavem na trhu. Cílem je vytvoření nadčasového designu, který bude respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Evidence a rozbor délek trvání pracovních úkonů při výrobě forem 

  Škrabal, Ondřej
  Práce se zabývá ekonomicko-výrobním problémem v konkrétním strojírenském provozu. Řešení je založené na čtení čárových kódů, programovacím jazyku C# a datovém uložišti MS SQL Server 2005 Express Edition. Přináší reálné ...
 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Evidenční systém CESA VUT v Brně 

  Kadlec, Petr
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat evidenční systém. Výsledným produktem je webová aplikace zaznamenávající vstupy pomocí čtečky čárových kódů. Při implementaci byl kladen důraz na rozsáhlé používání Ajaxu. ...
 • Knihovna pro čtení čárových kódů 

  Novohradský, Petr
  Tato práce se zabývá dekódováním různých druhů čárových kódů v obraze. Vybrané druhy čárových kódů podrobně popisuje. Představuje přístup k dekódování lineárních i maticových čárových kódů. Praktická část se zabývá návrhem ...
 • Lokalizace čárového kódu v obraze 

  Šimurda, Pavel
  Lokalizace čárového kódu je důležitým předpokladem pro jeho čtení. Tato práce se zabývá lokalizací čárových kódů v~obraze. Stručně popisuje význam čárových kódů, principy a algoritmy jejich lokalizace. Hlavní část je ...
 • Návrh evidence docházky s využitím RFID čipů 

  Borkovcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderní technologie RFID čipů a její aplikací ve firmě Sanborn a.s. Hlavním cílem je využití této technologie k evidenci docházky zaměstnanců jako náhrada čárových kódů, která povede ke ...
 • Návrh sledování repase vysokozdvižných vozíků 

  Nitschneider, Richard
  Práca predkladá návrh komplexného monitorovania procesu repasie vysokozdvižného vozíka v regionálnom repas centre pre strednú a východnú Európu. Návrh sleduje zvýšenie celkovej spokojnosti zákazníkov. K samotnej voľbe formy ...
 • Návrh zlepšení procesu kompletace výrobní zakázky 

  Lolková, Stanislava
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podnikových procesů ve vybrané společnosti. Největší pozornost je věnována zmapování úzkých míst, pro která je následně vytvořen návrh zlepšení. Tento návrh vede ke snížení chybovosti ...
 • Optické rozpoznávání tabule úkolů 

  Sznapka, Jakub
  Diplomová práce se věnuje problematice optického rozpoznávání tabule úkolů v agilním prostředí. Na základě teoretických poznatků o agilním projektovém řízení je představen pojem tabule úkolů. Jsou diskutovány možné ...
 • Optimalizace pohybu zboží 

  Jochec, Tomáš
  Dokument se zabývá optimalizací pohybu zboží při skladování. Podrobně se věnuje především technologiím automatické identifikace pomocí čárových kódů a RFID. Je provedeno srovnání čtecích zařízeních dostupných na českém trhu.
 • Porovnávání mitochondriální DNA pro identifikaci druhů 

  Labounek, René
  Práce se zabývá metodou rozeznávání živočišných druhů na základě analýzy úseku mitochondriální DNA. K této analýze a zařazení se využívá úsek genu CO1 v literaturách nazýván jako čárový kód života. V úvodu práce je rozebrána ...
 • Posouzení podnikového informačního systému a návrh změn 

  Hajný, Petr
  Tato práce představuje návrh možných řešení, které by firma měla provést aby zlepšila svůj informační systém. Část práce je věnována analýze firmy a především jejího informačního systému. Na základě této analýzy jsou ...
 • Raspberry PI čtečka 1D/2D kódů 

  Nevláčil, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření obslužné aplikace pro čtečku 1D/2D čárových kódů na platformě Raspberry Pi. Pro tuto aplikaci je dále vytvořeno jak grafické, tak i webové rozhraní. Aplikace je schopna přečíst ...
 • Studie identifikačních a kontrolních zařízení pro manipulaci s materiálem v oblasti logistiky 

  Vágner, Ladislav
  V první kapitole bakalářské práci je provedeno rozdělení a popis nejpoužívanějších čárových kódů a jejich snímačů. Kapitola obsahuje i popis novinky mezi čárovými kódy – bokódu. Druhá kapitola popisuje technologii radio ...