Now showing items 1-2 of 2

  • Současné technologie výroby barevných fotografií 

    Štěpánková, Eva
    Práce podává stručný přehled o současných způsobech velkoobjemové výroby barevných fotografií a hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých technologií. Dále je provedeno porovnání jednotlivých technologií z hlediska dosažitelné ...
  • Studium světlostálosti barevných fotografií 

    Štěpánková, Eva
    Práce podává přehled o dostupných a využívaných metodách, normách a předpisech pro testovaní a hodnocení světlostálosti barevných fotografií a tisků. Bylo provedeno porovnání jednotlivých platných norem a návrhů na hodnocení. ...