Now showing items 1-2 of 2

  • Bariéry rozvoje malých a středních podniků 

    Hodinková, Monika; Svirák, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
    Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvoje malých a středních podniků (dále jen MSP) působících v České republice. Hlavním cílem tohoto příspěvku je zhodnotit současnou situaci MSP v České republice, identifikovat hlavní ...
  • Tax management v malých a středních podnicích 

    Hodinková, Monika
    Disertační práce pojednává o problematice řízení daňové povinnosti a vymezuje pojem tax management vzhledem k jeho využití u malých a středních podniků. Práce se dále zabývá současným pohled na řízení daňové povinnosti ...