Now showing items 1-2 of 2

  • Batch control automatizovaného barmana 

    Slavinský, Vojtěch
    Tato práce se zabývá rešerší na téma Batch Control a standard ISA95. Dále také pojednává o dodaném robotovi s pracovním označením Barman. V práci je popsán jeho skutečný stav jak po hardwarové stránce, tak i po softwarové ...
  • Použití standardu ISA95 na automatizovaném barmanovi 

    Musil, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací standardu ISA 95 na model poloautomatického pracoviště barmana. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá popisem modelů standardu ...