Now showing items 1-1 of 1

  • Mezi historickým jádrem a předměstím 

    Likavčanová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Článek dokumentuje prostor mezi historickým jádrem a předměstím. Od 13. století do začátku 19. století na tomto místě stály městské hradby, které se postupem času vyvíjely a rozšiřovaly. Po jejich zboření tu po vzoru Vídně ...