Now showing items 1-3 of 3

 • Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku 

  Sedláčková, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Důležitým mechanismem organismu pro udržení homeostázy v těle je tzv. zpětnovazební baroreflexní smyčka, která ...
 • Vliv dýchání na barorecepční reflex 

  Humpolík, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o vlivu dýchání na barorecepční reflex. Úvodní část práce se zabývá způsoby měření krevního tlaku, s ohledem na použitou metodu. V druhé části je podrobný rozbor a vysvětlení pojmu baroreflex, ...
 • Vliv zátěže na barorecepční reflex 

  Kamenec, Jan
  KAMENEC, J. Vliv zátěže na barorecepční reflex. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 52 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jana Bardoňová, Ph.D. Předmětem předložené ...