Now showing items 1-5 of 5

 • Kování hlavní 

  Moravec, Zdeněk
  Práce obsahuje popis základních specifik hlavní ručních palných zbraní. Dále předkládá přehled metod výroby drážkované hlavně a popisuje metodu rotačního kování, její použití při výrobě hlavní palních zbraní a základní ...
 • Manipulační zařízení pro sklad sudů 

  Matyáš, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce manipulačního zařízení pro sklad sudů jako přídavného zařízení běžného manipulačního vozíku. Vozík se pohybuje po rovné podlaze skladu. Všechny funkce zařízení jsou poháněny ...
 • Návrh technologie pro součást "Válec elementu vstřikovacího čerpadla" ve firmě Motorpal Jihlava. 

  Havel, Marian
  Tato práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu válce elementu vstřikovacího čerpadla. Stávající technologie, převážně jednoúčelových strojů, bude nahrazena moderními metodami s využitím CNC obráběcích strojů a ...
 • Výroba repliky dělové hlavně 

  Helešic, Jan
  Tématem bakalářské práce je výroba repliky dělové hlavně podle vhodně zvolené technologie. Na základě literární studie, která se skládala převážně se zkoumání historických zdrojů, bylo zvoleno gravitační odlévání. Forma ...
 • Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM 

  Kotačka, Petr
  Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM. Je zde proveden stručný přehled metod zpracování plastů, dále je zde zahrnut konstrukční návrh zařízení s ...