Now showing items 1-2 of 2

  • Domov pokojného stáří 

    Sviták, Tomáš
    Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace stavební části pro provádění novostavby domova pro seniory ve Slavkově u Brna. Objekt má jedno podzemní a dvě respektive tři nadzemní podlaží. Projektovaná kapacita domova ...
  • Optimalizace dopravy v městské části Brno - Medlánky 

    Halodová, Klára
    Předmětem diplomové práce je vyřešení problémů v dopravě v městské části Brno - Medlánky. Jedná se zejména o zklidnění dopravy, optimalizaci šířkového uspořádání, vyřešení statické dopravy apod., s ohledem na udržitelnou ...