Now showing items 1-2 of 2

  • Environmentální aspekty pyrotechnických složí 

    Mešková, Michala
    Předložená bakalářská práce se zabývá studiem pyrotechnických složí a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Je zde vysvětlena podstata a skladba používaných pyrotechnických složí. Při hoření těchto složí se do ovzduší ...
  • Vyluhovatelnost Ba a Cr z alkalicky aktivovaných matric 

    Cába, Vladislav
    Cílem této práce je zjištění použitelnosti alkalicky aktivovaných matric z popílků k inhibici barya a chromu. Popílky, jak fluidní, tak vysokoteplotní, byly porovnány s klasickým cementem používaným k inhibici. Pomocí ...