Now showing items 1-2 of 2

  • Převod not jednohlasé melodie ze zvukového signálu do protokolu MIDI 

    Krupička, Jan
    Úkolem diplomové práce je porovnat možnosti detekce frekvence základního tónu v jednohlasé melodii. V práci je uveden přehled detekčních metod vycházejících z metod pro detekci základního tónu řeči. Tyto metody využívají ...
  • Převod zvuku do MIDI formátu 

    Pleva, Pavel
    Práce se zabývá možnostmi převodu jednoduchého hudebního signálu do MIDI formátu. Obsahuje stručné uvedení do vybraných částí standardu MIDI, které jsou pro tuto problematiku důležité. Dále jsou probrány charakteristicé ...