Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

    Nováková, Zuzana
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je poměření vložených nákladů ke konečným výstupům projektu pro kvalifikované investiční ...