Now showing items 1-4 of 4

 • Batch control automatizovaného barmana 

  Slavinský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rešerší na téma Batch Control a standard ISA95. Dále také pojednává o dodaném robotovi s pracovním označením Barman. V práci je popsán jeho skutečný stav jak po hardwarové stránce, tak i po softwarové ...
 • PLC řízení výroby ve více nádržích na bázi standardu S88 

  Dizorzi, Matúš
  Hlavnou úlohou tejto práce je vytvorenie riešenia úlohy PLC riadenia výroby vo viacerých nádrží na bázy štandardu ISA S88. Táto práca bude ďalej využitá ako výukový materiál v laboratórnej úlohe počas magisterského štúdia. ...
 • Použití standardu ISA95 na automatizovaném barmanovi 

  Musil, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací standardu ISA 95 na model poloautomatického pracoviště barmana. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá popisem modelů standardu ...
 • Receptury pro model destilační kolony 

  Pleva, Damián
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s laboratorním modelem destilační kolony a s funkcemi řídicího PLC. Následně vytvořit literární rešerši o standardu 88. A nakonec navrhnout, realizovat a otestovat dávkové řízení ...