Now showing items 1-1 of 1

  • Bateriové systémy pro distribuční sítě 

    Filip, Robin
    Bakalářská práce se zabývá problematikou bateriových úložišť v distribučních sítích. V práci jsou představeny způsoby akumulace elektrické energie s důrazem na technologie bateriových systémů. Následně jsou nastíněny ...