Now showing items 1-2 of 2

  • Design lavinového vyhledávače 

    Ondráček, Michal
    Projekt vytvořeny v rámci Bakalářské práce je návrh lavinového vyhledávače. Studie současné situace na trhu, vyvoje novych technologií použitelnych pro danou problematiku. Návrh se zaměřuje na ergonomické aspekty použití ...
  • Zdroj modulačního signálu pro mikrovlnný maják 

    Belloň, Michal
    Tato práce je zaměřena na konstrukci zdroje modulačního signálu pro mikrovlnný maják. Výstupní signál tohoto zdroje je shodný se signálem, který generuje PC software WSJT (Weak Signal by Joe Taylor) na výstupu zvukové ...