Now showing items 1-10 of 10

 • Most nad potokem Bystrice 

  Nani, Pavel
  Předmětem diplomové práce je podrobný statický výpočet dodatečně předpjatého betonového silničního mostu přes potok Bystrica u Banské Bystrice na Slovensku. Most je součástí odbočné větve rychlostní komunikace R1. Prostorově ...
 • Mostní nadjezd přes dálnici 

  Černý, Pavel
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je ...
 • Návrh mostu o jednom poli v Uherském Brodu 

  Kutálek, Jiří
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout novou podobu nosné konstrukce pro stávající mostní objekt. Byly vyhotoveny dvě možné varianty, ze kterých byla vybráno trámové řešení nosné konstrukce s krátkými konzolami pro zachycení ...
 • Návrh trámového mostu o jednom poli 

  Podškubka, Patrik
  Cílem práce je návrh nové mostní konstrukce, hospodárné a bezpečné, nad stávající komunikací S7,5 dle současně platných norem a předpisů. Ze tří navrhovaných variant byla vybrána varianta předpjatého dvoutrámového mostu o ...
 • Návrh železničního mostu o jednom poli 

  Tomisová, Gabriela
  Předmětem práce je návrh mostní konstrukce převádějící jednokolejnou železniční trať přes vodoteč, cyklostezku a stezku pro chodce. Z vypracovaných variant je preferována konstrukce předpjatého parapetního mostu o jednom ...
 • Posouzení trámového mostu ve Valticích 

  Zatloukal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením trámové mostní konstrukce. Náplní práce je vytvořit prutový, rámový model konstrukce ve výpočetním programu. Rozpočítat zatížení na jednotlivé pruty modelu a umístit ho na kritická ...
 • Rekonstrukce mostu u obce Holýšov 

  Svoboda, Adam
  Diplomová práce se zabývá zesílením stávající konstrukce mostu u obce Holýšov za použití moderní metody dodatečného předpínání. Most přes řeku Radbuzu je trámový parapetní, a byl postaven v roce 1924. V současném stavu ...
 • Trámový most přes řeku Lužnici 

  Vaculíková, Klára
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostu přes řeku Lužnici u obce Halámky. Hlavní náplní je návrh a výpočet nosné mostní konstrukce o jednom poli. Byly zpracovány tři varianty, dvoutrámová konstrukce, deskotrámová konstrukce ...
 • Trámový silniční most 

  Prekop, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh trámového předpjatého mostu. Byly navrženy 3 předběžné studie ze kterých byla jedna vybrána pro podrobnější zpracování. Rozpětí mostu je 30,0 m. Vybraná varianta byla posouzena na ...
 • Železniční most přes řeku Svitavu 

  Findura, David
  Tato práce řeší návrh jednokolejného železničního mostu přes řeku Svitavu. Ze tří navrhovaných variant byla jako nejhospodárnější a nejlépe proveditelná zvolena varianta 2 - dvoutrámový předpjatý most o jednom poli. Dle ...