Now showing items 1-18 of 18

 • Akustická diagnostika strojů 

  Gajdoš, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracovat srovnání a zhodnocení vybraných metod mapování akustických polí. Součástí projektu budou softwarové pomůcky a výsledky měření demonstračního měření na testovacím objektu pro všechny ...
 • Aplikace mikrofonního pole 

  Toman, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem problematiky snímání zvukových signálů v prostoru pomocí mikrofonního pole. Na základě popisu vybrané koncepce mikrofonního pole je charakterizována základní metoda beamformingu (Delay and ...
 • Directional Relays for Multi-Hop Cooperative Cognitive Radio Networks 

  Nouri, N.; Noori, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  In this paper, we investigate power allocation and beamforming in a relay assisted cognitive radio (CR) network. Our objective is to maximize the performance of the CR network while limiting interference in the direction ...
 • The Directional Signal Filtering by Progressive Phasing 

  Novacek, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-12)
  The paper deals with a method of signal filtering in the feed network of a phased array. Two alternative ways of phase control are described here. Both of them enable to set several directions of zero reception independently ...
 • Far-Field Speech Recognition 

  Žmolíková, Kateřina
  Systémy rozpoznávání řeči v dnešní době dosahují poměrně vysoké úspěšnosti. V případě řeči, která je snímána vzdáleným mikrofonem a je tak narušena množstvím šumu a dozvukem (reverberací), je ale přesnost rozpoznávání ...
 • FPGA-based Low Latency Inverse QRD Architecture for Adaptive Beamforming in Phased Array Radars 

  Irfan, R.; Rasheed, H.; Toor, W. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  The main objective of this paper is to facilitate the adaptive beamforming which is one of the most challenging task in phased array radars receivers. Recursive least square (RLS) is considered as the most well suited ...
 • A General Hybrid Precoding Method for mmWave Massive MIMO Systems, 

  Xie, Y.; Li, B.; Yan, Z.; Fan, J.; Yang, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-06)
  Recently, hybrid precoding architectures have been proposed for the purpose of practical implementation of massive Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) systems in the Fifth Generation (5G) networks. In this paper, a general ...
 • Identifikace zdrojů hluku pomocí beamformingu 

  Kurc, David
  Tato diplomová práce se zabývá systémy identifikace zdrojů hluku pomocí mikrofonních polí, které jako metodu zpracování nasnímaných akustických signálů využívají beamforming. V práci jsou popsány jednotlivé prvky takového ...
 • Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA 

  Bárta, Jakub
  Práce se v úvodu zabývá teorií radarů a jejich rozdělením. Dále představuje maticové antény, jejich parametry a možnosti práce s nimi. V hlavní části je proveden návrh systému pro výpočet tvarování příjímových svazků na ...
 • Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA 

  Bárta, Jakub
  Práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením funkce digitálního tvarovače přijmových svazků 3D radaru. V textu práce je odvozen algoritmus tvarování a detailně popsána jeho implementace na desce osazené obvodem Cyclone ...
 • Konstrukční návrh přenosného mikrofonního pole 

  Vazovan, Ľubomír
  Predmetom tejto bakalárskej práce je konštrukčný návrh prenosného päťramenného mikrofonového poľa určeného na lokalizáciu zdrojov hluku pomocou metódy beamforming. Cieľom práce je návrh jednoduchej a ľahkej mechanickej ...
 • Lokalizace vzdáleného zdroje zvuku polem mikrofonů 

  Tkadlec, Josef
  Cílem bakalářské práce je popis metod lokalizace zdroje zvuku ve vzdáleném poli maticí mikrofonů a to hlavně pomocí metody tvarování přijímací charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny simulace a naprogramování měřícího systému ...
 • Metody detekce akustických zdrojů mikrofonovými poli 

  Durkoš, Michal
  Táto práca pojednáva o možnostiach lokalizácie zdrojov akustických signálov. Informuje čitateľa o možnostiach využitia beamformingu ako aj s jeho základnými pravidlami a podmienkami. Podrobnejšie sa zaoberá delay-and-sum ...
 • Microphone Arrays for Speaker Recognition 

  Mošner, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzdáleného rozpoznávání mluvčích. V případě dat zachycených odlehlým mikrofonem se přesnost standardního rozpoznávání značně snižuje, proto jsem navrhl dva přístupy pro zlepšení ...
 • Návrh a realizace akustické kamery 

  Koníček, Cyril
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací akustické kamery pro zjištění polohy zdroje zvuku. Podstatou tohoto zařízení je mikrofonní pole snímající akustické podněty, které jsou následně zpracovány algoritmy pro nalezení ...
 • Nedourčená slepá separace zvukových signálů 

  Čermák, Jan
  V reálných situacích se často setkáváme s případem, kdy je v neznámém prostředí smícháno více zvukových signálů dohromady. Aby mohly být tyto signály správně interpretovány je nutné užitečné signály extrahovat z jejich ...
 • Systém pro lokalizaci vzdáleného zdroje zvuku s hradlovým polem 

  Vadinský, Václav
  Práce se zabývá zpracováním signálů z mikrofonních polí k lokalizaci zdroje zvuku. Porovnává různé typy polí, např. křížové pole, kruhové pole. Je zde uveden způsob implementace beamformingu do FPGA a návrh přípravku pro ...
 • Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonních polí 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je shromáždění teoretických informací o~metodách tvarování přijímacích charakteristik mikrofonních polí a ověření jejich funkčnosti. Nejdříve jsou v~práci odsimulovány různé varianty lineárních ...