Now showing items 1-14 of 14

 • Dřevěná nosná konstrukce patrového domu 

  Junková, Karolina
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce patrového obytného domu. Budova má tři podlaží - 1. nadzemní parto, 2. nadzemní patro a obytné podkroví. Půdorysné rozměry konstrukce ...
 • Lávka pro pěší 

  Volejník, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší, přes řeku Svratku v Brně. Rozpětí lávky je 40m a šíře 4,2m. Lávka je situována v katastrálním území Brno - Bystrc.
 • Lávka pro pěší v Blansku 

  Urbánek, Jan
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Ocelová lávka přemosťuje řeku Svitavu v obci Blansko a má rozpětí 24 metrů. Konstrukčně je lávka řešena jako prostorová prutová ...
 • Mateřská školka 

  Hanšpach, Vít
  Cílem diplomové práce je návrh a dokumentace k provedení novostavby mateřské Školy a s tím související dispoziční řešení objektu. Návrh vhodné konstrukční soustavy s ohledem na statickou a tepelnou technickou část. Mateřská ...
 • Monolitické zastropení prostoru nad jevištěm 

  Škoda, Martin
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitického železobetonového trámového stropu. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
 • Most nad místní komunikací a potokem 

  Švancara, Marek
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce mostu. Ze tří variant řešení je vybrána nosníková konstrukce, nosná konstrukce je tvořena konzolou nad pilíři a dodatečně předpjatých nosníků. Jsou ověřovány ...
 • Nosná železobetonová konstrukce multifunkčního objektu 

  Fikejsová, Kristýna
  Železobetonový a částečně zděný multifunkční objekt se suterénem a třemi nadzemními podlažími nacházející se v části Brna v Králově poli. V projektu jsou řešeny vybrané části železobetonových konstrukcí v suterénu: trámy, ...
 • Planetárium v Brně 

  Revayová, Veronika
  Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu objektu tvoria stĺpy, ...
 • Polyfunkční dům 

  Prokop, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace polyfunkčního domu s kavárnou ve městě Kyjov. Novostavba se nachází v severní části města. Jedná se o 4 podlažní, částečně podsklepený objekt se ...
 • Porovnání návrhů monolitické konstrukce bez a se zohledněním postupu výstavby. 

  Vlach, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout a staticky posoudit třípodlažní železobetonovou konstrukci. Pro statickou analýzu nosné konstrukce byl použit výpočetní program na bázi MKP SCIA – Engineer 2013 – studentská verze. Ve ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bowlingového centra Bílá hora 

  Hladký, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce jsou etapy montáže železobetonové prefabrikované nosné konstrukce a nosné konstrukce zastřešení haly bowlingového centra Bíla hora. Práce obsahuje pracovní postupy montáže nosné části ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Sportovní hala se zázemím a restaurací, Valašské Klobouky 

  Naiser, Jaromír
  Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojící sportovní haly se zázemím a restaurací ve Vlašských Kloboukách. Sportovní hala má jedno podlaží částečně zapuštěné pod terénem, obsahuje tribunu pro 340 diváků. Druhá ...
 • Vysokoškolské koleje 

  Kubínová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby objektu vysokoškolských kolejí v centru města Brna. Budova je samostatně stojící, podsklepená se čtyřmi nadzemními podlažími. Nepravidelného obdélníkového tvaru. Objekt pro ...