Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace párování součástí ložisek 

    Blahút, Lukáš
    Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou procesu párovania súčastí ložiska. Práca obsahuje popis programovacieho prostredia Codesys, jeho štruktúry, použiteľné jazyky a niekoľko príkladov využitia. Hlavná časť práce ...