Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza vibračního válce s novým typem kinematiky řízení 

  Votroubek, Jan
  Diplomová práce obsahuje výpočet ložisek kloubů řízení tandemového vibračního válce s pevným rámem Ammann AV 95-2, výpočet ložisek kloubů řízení tandemového vibračního válce s novým typem kinematiky řízení a výpočet a ...
 • Diagnostika vibrací mechanického původu v asynchronním motoru 

  Dostál, Martin
  Každý stroj, pokud má spolehlivě sloužit po celou dobu plánované životnosti, je potřeba udržovat a kontrolovat, aby se předešlo poruchám. U nákladných strojů a zařízení, jichž se týká vibrační diagnostika, představuje doba ...
 • Konstrukce dokončovacího stroje pro valivé elementy ložisek 

  Cagaš, Radek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení, které slouží k zlepšení jakosti povrchu soudečků používaných při měření podmínek panujících v EHD kontaktu. Problém u vyrobených soudečků je vysoká drsnost a vlnitost ...
 • Měření hluku elektrických strojů 

  Fodor, Viktor
  Táto práca pojednáva o problematike tvorby hluku v elektrických točivých strojoch, motoroch. Najprv si objasníme čo vlastne je hluk a zvuk, jeho vlastnosti, jeho šírenie v strojoch. Potom si preberieme možné zdroje hluku ...
 • Montáž skeletu výrobního a skladového areálu v Paskově 

  Gaďurek, Robin
  Obsahem předložené bakalářské práce je realizace železobetonového montovaného skeletu v Paskově. Jedná se o výrobní a skladový areál Italinox. Práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu dopravních vztahů, ...
 • Návrh souosého vysokootáčkového reduktoru 

  Neklapil, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem vysokootáčkového reduktoru pro turbohřídelové motory malých rozměrů. V úvodu byla provedena studie problematiky a pro konstrukční řešení zvolena verze reduktoru pro jednohřídelový turbomotor ...
 • Obrábění přesných děr pro uložení ložisek 

  Blecha, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá obráběním přesných děr pro uložení ložisek z hlediska teoretického přehledu, lícování a uložení strojních součásti. Dále pak přehledem a volbou ložisek, seznámení se s typy převodových ...
 • Optimalizace teploty tváření ložisek za poloohřevu 

  Hrouzková, Andrea
  Bakalářská práce řeší problematiku optimalizace teploty tvařitelnosti ložiskových ocelí za poloohřevu. Jako experimentální materiál byla zvolena ložisková ocel 100CrMnSi6-4. Cílem práce bylo experimentální stanovení optimální ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadů 

  Janata, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro spalovnu odpadů s regulovaným odběrem pro topný výměník, který má tepelný výkon 15MWt a teplotní spád 60/90 °C. V práci bylo nejprve navrženo tepelné schéma, ...
 • Projekt výroby převodové skříně pro naviják 

  Hrbáček, Emil
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá návrh technologie výroby přesných děr pro valivá ložiska v převodové skříni pro naviják. Na základě konstrukčního návrhu převodové skříně byly navrženy varianty ...
 • Průzkum a hodnocení mostu na dálnici D2 

  Výpustek, Libor
  Diplomová práce pojednává o průzkumu a hodnocení stávající ho mostního objektu na dálnici D2. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na stavebně technické průzkumy, diagnostiku ...
 • Šnekový dopravník 

  Sedláček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem a konstrukcí šnekového dopravníku použitého pro mírně skloněnou dopravu. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí, konstrukční a textové. Textová část obsahuje rozbor volby ...
 • Vizuální kontrola axiálních ložisek 

  Sýkora, Vojtěch
  Práce se zabývá kontrolou a měřením ložisek pomocí obrazových snímačů a zajištěním vhodných podmínek pro toto snímaní. Popisuje výběr vhodného hardwaru pro řešení tohoto konkrétního případu. Velkou částí práce je návrh a ...
 • Výpočtové modelování mechanických ztrát v klikovém mechanismu 

  Smetana, Roman
  V úvodní části diplomové práce je uvedeno obecné seznámení se základy tření, opotřebení a mechanickými ztrátami v klikovém mechanismu. Vlastní práce obsahuje popis metodiky řešení ztrát pomocí MBS softwaru a analýzu ...