Now showing items 1-1 of 1

  • Šnekový dopravník 

    Bláha, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhovým výpočtem a konstrukčním řešením vodorovného šnekového dopravníku pro vápenný hydrát, práce je rozdělena do části výkresové a textové, provedl jsem návrh pohonu, vyřešil uložení ...